Winkelmand: 0 items

Je winkelmand is leeg

Ga naar de webshop
Subtotaal:

0,00

Wheels – gebruik

 

De Wheels verbinden de energie van het allerfijnste niveau van de schepping met de energievelden die zich direct om het Wheel bevinden. Dit maakt de versnelling van de aanwezige energie mogelijk. De Wheels brengen de volmaakte harmonie en evenwicht in ons leven van alledag. Alles komt in balans.

Deze wheels en ringen zijn aan te wenden voor specifiekere klachten, situaties waar we ons op dat moment in bevinden. Ze versterken onze talenten, zodat we meer comfortabel door ons proces heen kunnen gaan.

De wheels zijn scheppende krachtige kosmische helpers. Zij dragen ons leven en ondersteunen ons met hun energie. Ze harmoniseren onze energiesystemen en geven welzijn, ontspanning en levensvreugde.

Deze scheppende Wheels vertegenwoordigen het weten tot aan de hoogste kosmische sferen of kosmische energiesystemen en staan voor de vertaling van “Zo boven- zo beneden”. Ze leiden de energie van de Schepping naar onze energie velden en verhogen, harmoniseren op deze wijze onze energie.

De door ons uitgezochte wheels maken een verbinding met ons. Met hun krachten werken ze op onze psyche en op onze mentale niveaus en brengen daarmee onze processen in een stroom ten goede. Pas dan kan heling plaatsvinden op het fysieke niveau.

Hun voortdurende impulsen die we ontvangen door ze te dragen en bij het leggen op het lichaam, maken een verbinding met ons via onze eigen energiesystemen. Ze brengen oude patronen, vastgeroeste oordelen, houdingen, angsten en twijfels in beweging. Sluimerende talenten en vaardigheden kunnen zich nu gaan ontwikkelen, innerlijke harmonie en zelfvertrouwen nemen toe en een nieuwe, vitale levenshouding ontstaat.

De Wheels openen voor meer intuïtie en innerlijke helderheid, beschermen en leiden vanuit hogere niveaus; het kan ons voeren naar een staat van het gevoel te hebben te worden gedragen.

Er zijn in totaal 27 Wheels in 9 kleuren. Per kleur zijn er 3 Wheels namelijk een plus, min en een dubbele ook wel genoemd een progressie, transformatie en regeneratie Wheel. Hun werkingswijze wordt door de draairichting van de aangebrachte spiralen op de wheels en de kleur bepaald.

Er zijn per kleur drie verschillende soorten wheels, teweten:

Wheel plus of Progressie of vooruitgang:
De spiralen liggen op het oppervlak en draaien met de klok mee. Ze zorgen voor groei in de positieve richting.

Wheel min of Transformatie
De spiralen zijn als het ware in het wheel gegraveerd, verdiept en draaien tegen de richting van de klok in. Transformatie ondersteunt verandering

Wheel dubbel of Regeneratie:
Beide bovenstaande spiralen zijn aanwezig. Ze repareert en vult ons energiesysteem.

De Wheels ontvouwen hun werking door ze te dragen of te integreren in een therapeutische sessie. Men kan ze aan een ketting dragen (LET OP: niet alle wheels kunnen gedragen worden, kijk bij de afzonderlijke wheels, daar staan aanwijzigingen). De Wheels kunnen ook door middel van onze zilveren of vergulde spiralen aan een ketting worden bevestigd.  ’s Nachts kunnen ze onder het kussen worden gelegd.

In therapie

In therapeutische sessies zijn de wheels een geweldige ondersteuning bij het werken met de cliënt. De therapeut kan een enkel wheel of verschillende wheels gebruiken en wel door ze op het lichaam te plaatsen of in de hand te geven. De werking van de wheels is, dat cliënten zich sneller, makkelijker, openen voor hun proces, en comfortabeler en makkelijker nieuwe wegen accepteren en bewandelen. Door middel van een Lichtmassage met de Wheels in combinatie met andere Ascension Instrumenten zoals de FlameThe Great Instrument of Transformation of de Hope wordt de werking van de wheels nog meer geïntensiveerd.

Als in de praktijkruimte een complete kosmische Cirkel is neergelegd, wordt de sessie nog meer gedragen door andere dimensies. In deze cirkel zijn alle niveaus van de schepping aanwezig. De processen lopen zachter, eenvoudiger en dynamischer. In deze hogere trillingen is het werken voor de therapeut vele malen lichter.

Kinderen en de Wheels

Kinderen hebben een bijzondere verbinding met de wheels. Ze kiezen intuïtief en onbevangen hun eigen Wheel . Hun Vreugde, plezier, enthousiasme, creativiteit en zelfbewustzijn zijn eigenschappen die ze meebrengen. Overspannen verwachtingen, veranderingen in de familie en problemen kunnen kinderen makkelijk uit hun evenwicht brengen. De Wheels maken dat ze weer onbezwaard van hun kindertijd kunnen gaan genieten en zich verder kunnen ontwikkelen als een vrolijk kind. Ze kunnen ze hun talenten en vaardigheden ontwikkelen.

Bij het gebruik van de Wheels of Ascension zijn er verschillende regels waaraan je je moet houden. Deze regels betreffen in hoofdzaak drie aangelegenheden:

  • de beperkte tijdsduur,
  • de verenigbaarheid van de draairichtingen en
  • de plaatsing van de Wheels.

 

De beperkte tijdsduur

 

Progressie Wheels hebben geen beperking in tijdsduur.

Je kunt de progressie Wheels gedurende de hele behandeling gebruiken als je dat wilt. Je mag ze zelfs bij je dragen (behalve het Rays of The Sun progressie Wheel).

Transformatie Wheels hebben in het algemeen een tijdslimiet van 10 minuten.

Op deze regel zijn twee uitzonderingen: het First Light transformatie Wheel en het Clear transformatie Wheel hebben geen tijdslimiet als ze gedragen worden, echter wél wanneer ze in een behandeling worden gebruikt.

De transformatie Wheels mogen niet langer dan 10 minuten per keer worden gebruikt. In een behandeling is deze tijd cumulatief. Dat wil zeggen, dat je – vanaf het moment dat je het eerste transformatie Wheel op een persoon legt – slechts 10 minuten behandeltijd hebt voor alle transformatie Wheels die je wilt gebruiken. Na 10 minuten neem je alle transformatie Wheels weg bij de persoon en ga je verder met de regeneratie Wheels.

Bijvoorbeeld, als je een behandeling om 10.05 uur begint met het Clear transformatie Wheel, dan mag je ook andere transformatie Wheels op het lichaam van de persoon leggen, maar om 10.15 uur moeten alle transformatie Wheels ervan af gehaald worden en er mogen daarna geen andere transformatie Wheels meer gebruikt worden gedurende de resterende tijd van de behandeling.

Regeneratie Wheels hebben geen beperking in tijdsduur.

Je kunt de regeneratie Wheels gedurende de hele behandeling gebruiken als je dat wilt. Je mag ze ook bij je dragen (behalve het Rays of The Sun regeneratie Wheel).

Er wordt echter op gewezen, dat wanneer je het First Light regeneratie Wheel wilt gaan dragen, je hiermee langzaam moet beginnen, gedurende slechts 10 of 20 minuten, en dit geleidelijk aan opbouwen.

De Rays of The Sun Wheels hebben hun eigen beperking in tijdsduur als ze gedragen worden, dit in tegenstelling tot wanneer ze gebruikt worden tijdens een behandeling. Als je een Rays of The Sun Wheel draagt, dan mag je deze gedurende 15 minuten dragen, maar daarna moet je tenminste 15 minuten wachten. Dus, je mag hem gedurende 15 minuten dragen, daarna moet je hem tenminste 15 minuten wegleggen en daarna mag je hem weer 15 minuten dragen en zo verder voor zolang als wenselijk is.

 

De verenigbaarheid van draairichting

 

Gebruik nooit een progressie Wheel samen met een transformatie Wheel.

Vóór een behandeling moet je beslissen of het een progressie dan wel een transformatiebehandeling gaat worden. Bij een progressiebehandeling mag je geen enkel transformatie Wheel gebruiken en andersom ook niet.

Als je een progressie Wheel bij je draagt, dan moet je dat afdoen voordat je een transformatie Wheel gaat gebruiken. Evenzo moet je een transformatie Wheel afdoen voordat je een progressie Wheel gaat gebruiken. (Aangezien er slechts twee transformatie Wheels zijn die je mag dragen, heeft dit alleen betrekking op deze twee Wheels.)

Als degene die je behandelt een of meer Wheels draagt, dan moet hij/zij de Wheel(s) wegleggen voordat je met de behandeling begint. Als de behandeling een transformatiebehandeling is, dan moet de persoon twee tot drie uur wachten voordat hij/zij weer een progressie Wheel mag dragen.

Progressie Wheels mogen wél tegelijkertijd met de regeneratie Wheels gebruikt worden.

Of je nu een progressie en een regeneratie Wheel draagt, of je behandelt iemand met zowel progressie als regeneratie Wheels, deze Wheels mogen samen gebruikt worden. Denk er echter aan dat de progressie kant van het regeneratie Wheel naar het lichaam toegekeerd moet zijn wanneer je een progressie Wheel draagt of wanneer het een progressiebehandeling is.

In een behandeling mogen zowel transformatie Wheels als regeneratie Wheels gebruikt worden, maar de transformatie Wheel(s) moeten vóóraf gaan aan de regeneratie Wheel(s).

Dus, als je in een behandeling gedurende 10 minuten een transformatie Wheel op een persoon hebt liggen, dan haal je het transformatie Wheel weg na maximaal 10 minuten en daarna ga je regeneratie Wheels gebruiken. Als je het First Light transformatie of het Clear transformatie Wheel gaat dragen, dan mag je niet tegelijkertijd een progressie of een regeneratie Wheel dragen.

 

De plaatsing van de Wheels

 

Let op: Rays of The Sun Wheels mogen niet geplaatst worden bij het hoofd, de nek of het hart. Daarom, leg ze op het lichaam beneden de hartstreek, of laat de persoon die je behandelt dit Wheel vasthouden. Als je Rays of The Sun Wheels draagt, doe dat ook dan niet in de buurt van je hoofd, je nek of je hart. (Denk aan de beperkte tijdsduur bij het dragen van Rays of The Sun Wheels: maximaal 15 minuten per keer!)

Hoewel de Wheels of Ascension direct naast het lichaam gelegd mogen worden tijdens een behandeling, verkrijg je de beste resultaten als je de Wheels direct op het te behandelen lichaamsdeel legt.

Bijvoorbeeld, als je iemand behandelt die buikpijn heeft, leg dan een Green Wheel op de buik van die persoon.

Je kunt de Wheels ook onder iemands lichaam leggen. Als de Wheel(s) naast het lichaam gelegd is (zijn), dan kun je er een Tool of Calming bij gebruiken om de effecten in het lichaam te vergroten. Zet de Tool of Calming achter het Wheel met de schuine zijde naar het lichaam toe.

 

Algemene opmerkingen

 

Gebruik de Flame samen met de Wheels.

Wanneer de Wheels of Ascension gebruikt worden in een behandeling, moet altijd tevens de Ascension Flame gebruikt worden. Je richt daarbij de Flame op de verschillende Wheels die op het lichaam liggen. Dit stimuleert de activiteiten van de Wheels. Sommige Wheels kunnen uitstekend samen met de Tool of Calming gebruikt worden of met de Ascension’s Hope. Maar zelfs bij deze Wheels, ook altijd de Flame gebruiken.

Er dient een Ascension Piramide in de kamer te staan als je een behandeling met Wheels geeft. De Piramides creëren de stabiele basis waarop de Wheels hun werk doen.

Sommige omstandigheden vragen om een behandeling met Wheels, plus het dragen van Wheels, als aanvulling op het gebruik van de Tools. Raadpleeg de behandellijst om te bepalen welke combinaties je moet gebruiken.