Winkelmand: 0 items

Je winkelmand is leeg

Ga naar de webshop
Subtotaal:

0,00

Energiebarometer April – 2024

Sonnenfinsternis--550x400

Kosmische Energie Barometer april 2024

Zonsverduistering op 8 april –
Voorbode van belangrijke veranderingen

Vielleicht steckst auch du noch im energetischen Portaltage/ und Mondfinsternis-Kater des letzten Monats? Ein intensiver März liegt hinter uns und ein wilder April mit Quantensprüngen in zukünftige Versionen unseres Selbst klopft bereits an die Tür. Die Erde und die Menschheit befinden sich jetzt in einem entscheidenden Moment der Evolution und des Aufstiegs! Mächtige Symphonien von hohen kosmischen Energieströmen aus dem galaktischen Zentrum und der Sonne verzaubern die Erde und beschleunigen derzeit massiv unsere Evolution!

De energieën van de maansverduistering

De energieën van de maansverduistering van 25 maart in combinatie met de geomagnetische stormen en de licht- en informatiegolven van de zonnevlammen duwen ons voorbij de oude parameters. We worden letterlijk geboren in een hogere trillingsenergie die de codes en sleutels tot onze goddelijke blauwdruk bevat.

Het ongekende intensiteitsniveau van deze binnenkomende lichtgolven, “gevuld” met hoogontwikkelde frequenties en informatie, ondersteunt massaal het proces om ons te verheffen naar hogere niveaus van bewustzijn en ons te verankeren in verruimde staten van bewustzijn.

 

Het krachtige “eclipsportaal

Het krachtige “eclipsportaal”, de tijd tussen de maansverduistering en de zonsverduistering op 8 april, is een van de sterkste en krachtigste tijden voor het opruimen en loslaten van patronen en programma’s die niet bij de hoogste versie van onszelf horen. Dit omvat alle rollen, maskers en identificaties die we hebben aangenomen om in 3D te leven/overleven. Het is een kortstondig in- en uitwervelen van vroegere, huidige en toekomstige tijdlijnen.

Dit gaat gepaard met ernstige ascensiesymptomen op fysiek, emotioneel en spiritueel niveau. Ascensiesymptomen die sterker zijn dan ooit tevoren, terwijl we tegelijkertijd grote upgrades doormaken voor cruciale veranderingen in de fysieke realiteit. Een tijd die ook kan voelen als een diepgaande en soms pijnlijke wedergeboorte die ontroerende realisaties in je leven brengt. Een tijd van diepe emotionele reiniging en het gevoel niet synchroon te lopen met je huidige realiteit, alsof je in een film zit. Misschien ook in combinatie met een verlangen naar aards of ander voedsel, een prikkelarme omgeving, en, en…. Welkom bij de “club”.

Equinox 20 maart 2024 – begin van de lente – astrologisch: het nieuwe jaar

De equinox – op 20 maart op het nulpunt in Ram – markeerde een nieuw begin dat een stroom van ascensie-energie en transformatieve lichtlichaam-activaties op gang bracht. Deze nulpuntsenergie ondersteunt massaal de afbraak van oude cycli en paradigma’s en maakt de weg vrij voor persoonlijke en collectieve wedergeboorten. We kunnen daarom belangrijke transformaties en omwentelingen op het wereldtoneel verwachten. Vertrouwde structuren in politiek, financiën, gezondheidszorg, onderwijs en regeringen zullen extreme en diepgaande veranderingen ondergaan. We gaan ook een nieuwe fase van zelfbewustwording in.

De eerste maansverduistering op 25 maart 2024

De eerste Super Volle Maan Maansverduistering op 25 maart versterkt het afsluiten van voorbije tijdlijnen en het openen van nieuwe mogelijkheden. De energie, die in lijn is met Pluto, ondersteunt ons om ons af te stemmen op onze ziel en ons doel. Deze maansverduistering vond plaats in Weegschaal en viel op de Zuidelijke Maansknoop.

De Zuidknoop staat voor de energetische ballast van ons verleden en laat ons zien wat er geheeld moet worden. Het brengt ook alle karma en gehechtheden naar de oppervlakte. Naast het lot en de bestemming zijn relaties op elk niveau die niet in balans trillen hier een belangrijk thema. Je energie is de komende 6 maanden nog steeds actief. Haal diep adem en laat alle gehechtheid aan pijn en lijden los.

Je kunt jezelf hier ondersteunen met de >>>LichtEnergie Massage en via onze >>innerlijke helende reizen.

De speciale maand april

Mercurius gaat precies aan het begin van de maand retrograde (02-25 april). Dit betekent dat het scherpe waarnemingsvermogen van de Ram Mercurius vooral gericht is op onze innerlijke wereld.

 

Mercurius staat onder andere voor waarnemingsvermogen, voor het zenuwstelsel en de hersenen en helpt ons om informatie te begrijpen en te verwerken. Voor problemen met de ogen en het gezichtsvermogen. Misleidingen en illusies niet zien, toegeven aan ideeën die niet overeenkomen met je eigen hart en innerlijke waarheid. Mercurius retrograde staat voor vertraging, niets werkt goed, vooral met technische apparaten. Communicatie kan worden verstoord en leiden tot misverstanden als dingen niet goed worden begrepen. Bepaalde onderwerpen worden voortdurend doordacht en geanalyseerd. Je krijgt ingevingen, maar kunt ze niet rationeel vatten, laat staan duidelijk communiceren. Dit betekent dat je niet noodzakelijkerwijs gepast reageert op de situatie. Iets uit het verleden moet opnieuw onder de loep worden genomen, gecorrigeerd om het definitief af te ronden. Het is beter om te wachten met vaste contracten en beslissingen tot de boodschapper van de goden weer loopt.

Zonsverduistering op 8 april – voorbode van belangrijke veranderingen

Wanneer de Zon en de Maan in Vissen elkaar omarmen in een hemelse dans, werpen ze een schaduw die de hele breedtegraad van Amerika doorkruist. Dit is geen gewoon sterrenbeeld, want hun samenkomst op 25 graden in Ram activeert energieën van bepaalde sterrenbeelden en ontketent een stroom van kosmische krachten die diepgaande veranderingen en omwentelingen over de hele wereld teweeg zullen brengen. Deze uitlijning is een kosmisch signaal, een teken van verandering en een teken dat dit schouwspel niet alleen een schouwspel van licht en schaduw is, maar ook een voorbode van belangrijke veranderingen in het collectieve bewustzijn en de structuur van onze werkelijkheid. We zijn geroepen om ons hart en onze geest te openen voor de veranderingen. De energie van de zonsverduistering kan 4 jaar aanhouden.

 

Ram staat voor het zelf, voor zelfbevestiging, ongeduld, impulsiviteit, gedrevenheid, initiatief, nieuwe creativiteit, actiegerichtheid, de behoefte aan constante voorwaartse beweging.

 

Met de energie van deze zonsverduistering keren we terug naar onze oorsprong, naar wie we zijn, om onze persoonlijke kracht en soevereiniteit terug te krijgen, maar om dit te bereiken moeten we eerst het oude verbranden en transformeren, oude wonden helen, wat Ram ons biedt door het element vuur en Chiron met zijn helende energie. nDe energieën van deze zonsverduistering in Ram in combinatie met Chiron zijn poortopeners voor de ontwikkeling van mensen om voorbij Saturnus te gaan en zich direct te verbinden met de energieën van Uranus, Neptunus en Pluto. Bevrijding, verlossing, oplossing, licht werpen op oude wonden bij de wortel, karmische verlossing, allemaal met het doel om dieper in onszelf te komen, in een nieuwe rust en veiligheid, in contact komen met wie we werkelijk zijn. Deze energieën zijn een dringende en noodzakelijke evolutionaire voorjaarsschoonmaak voor de mensheid wereldwijd!

 

Wie ben ik werkelijk

Het kan dus zijn dat we ons in het begin mistig of gedesoriënteerd voelen wanneer wat we altijd als ons zelf hebben beschouwd en hoe we onszelf hebben gedefinieerd, oplost. En toch is er dit onbewuste begrip, gekenmerkt door het gevoel van verbinding met je innerlijke stilte. Dus meer en meer mensen ontwaken tot hogere staten van bewustzijn en beseffen hoe verbonden al het leven is en daarom hoe belangrijk het is om in harmonie met de planeet te leven.

 

Het is nu een tijd waarin we ons meer bewust worden van het belang om onze eigen trillingsfrequentie voortdurend te verhogen om nieuwe manieren van denken, voelen, gewaarworden en interactie met het universum en elkaar te ontwikkelen. Om ons te richten op onze eigenliefde om een veel sterker gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Waar we ons eerder afgescheiden en alleen voelden, voelen we ons nu meer en dieper verbonden met elkaar. We zijn onze grootste genezer en wijste leraar.

Vanuit het hogere bewustzijn gezien, zijn eclipsen krachtige en intense momenten waarop oude overtuigingen, overtuigingen, aannames, bewustzijnstrekkers, wonden, collectieve, energetische en fysieke systemen uit het verleden kunnen worden verwijderd en vervangen door nieuwe codes en energieën voor de evoluerende mensheid en voor de Aarde. Jouw energie zal de komende zes maanden voelbaar zijn.

 

Chiron

Op hetzelfde moment als de zonsverduistering komt een extra planeet, Chiron (de “gewonde genezer”) het teken Ram binnen op dezelfde graad en op dezelfde minuut. Een zeldzaam maar zeer krachtig sterrenbeeld. Chiron bevindt zich fysiek in ons zonnestelsel na Saturnus en voor Uranus. Hij is de brug tussen Saturnus en Uranus, tussen de energiesjablonen en codestructuren van Saturnus en het “Uraniaanse Hogere Bewustzijn” van Uranus.

 

Chiron, de “gewonde genezer”

Door de invloed van Chiron en zijn energie in combinatie met de totale zonsverduistering in april, zullen veel mensen geconfronteerd worden met hun innerlijke “gewonde pijn” om deze te verwerken, eindelijk op te ruimen en zich ervan te bevrijden. Chiron legt de “vinger” op onze nog steeds zere plekken. Onopgeloste littekens/pijnen die altijd weer open lijken te gaan, waar we steeds weer mee geconfronteerd worden. Met behulp van de energie van Chiron leren we onze zwakheden en schaduwkanten te accepteren en tegelijkertijd helende krachten te ontwikkelen. Je kunt jezelf hier ondersteunen met de >>LichtEnergie-Massage en met onze >>innerlijke helende reizen.

Op 10 april hebben we een zeer helende overgang:

Jupiter in halfsext met Chiron. Een droomachtige aanraking. Jupiter, de planeet die alles wat hij aanraakt uitbreidt in het zogenaamde gewonde Chiron, zal ons een unieke gelegenheid tot heling bieden. De energieën van deze planetaire ontmoeting zullen ons helpen om onze helende modaliteiten uit te breiden en de vele helende transmissies te ontvangen. Heling is een uitbreiding van liefde.

 

Saturnus en Mars

Een ander energetisch hoogtepunt is de ontmoeting van Saturnus en Mars, die steeds dichter bij elkaar zullen komen tot 10 april. Mars met de energie van actie, van beweging, een energie die wil handelen. Saturnus daarentegen vertraagt de dingen, brengt obstakels met zich mee, het gevoel van stilstaan. De twee mogen elkaar niet echt. De laatste keer dat ze elkaar ontmoetten brak er in 2022 oorlog uit in Oekraïne en daarvoor werd in 2020 de lockdown ingezet.

 

20 april – een enorme gebeurtenis – grote verandering in een nieuw tijdperk

Uranus staat conjunct Jupiter – innovatie, baanbrekende ideeën en omwentelingen. Een energie die dagen van tevoren al voelbaar is. Jupiter, het teken van geluk en expansie en Uranus, het teken en de voorbode van verandering en omwenteling.

de voorbode van verandering en omwenteling in Ram, getuigen van een collectief verlangen naar vrijheid en het doorbreken van de ketenen van het oude systeem. Spirituele renaissance, onszelf herdefiniëren in harmonie met universele wetten – onze innerlijke wonden helen zodat de collectieve ziel van de mensheid zichzelf opnieuw kan uitlijnen. Het is een tijd waarin we de noodzakelijke verandering in onszelf en op onze planeet teweeg kunnen brengen. Een tijd van innovatie en expansie, een tijd waarin we de visies van onze ziel kunnen realiseren en ons kunnen afstemmen op liefde om meer overvloed en hulpbronnen te creëren. De laatste keer dat ze elkaar ontmoetten in Ram, in 1513, was er veel onrust en verandering in Europa. Jupiter, ook wel bekend als de weldadige planeet, creëert eerst een soort chaos met zijn immense kracht, waaruit zich dan het nieuwe kan ontwikkelen. Met zijn energetische expansie in het bewustwordingsproces bevordert hij nieuwe realisaties en roept hij ons op om de juiste beslissingen te nemen.

 

24 april Volle Maan in Schorpioen

Zoveel mensen dragen het verlangen naar vrede en liefde in hun hart. De energie van deze volle maan ondersteunt ons om uit te breiden en te evolueren. Om te dansen in haar delicate balans van licht en schaduw en om ‘delen’ in onszelf die ons niet langer dienen en onze eigen innerlijke vrede in de weg staan te herkennen en los te laten.

Begrijpen dat vrede geen toestand is die buiten ons wordt gecreëerd, maar een toestand die eerst in onszelf gecreëerd wil en mag worden om zich vervolgens met onze trilling van vrede in de wereld te verspreiden.

Maak bewust gebruik van de intensiteit van deze energie, ga naar binnen om te verlichten wat nog verborgen is. Ons bewust worden van waar we zelf liefde en vrede in onszelf verhinderen door vast te houden aan zelfblokkades, saboterende overtuigingen, overtuigingen, aannames, percepties, illusies en zelfveroordelingen. Het is tijd om ons emotionele en mentale lichaam te reinigen. Hoe >> lees hier meer

Zonnevlammen en zonnewinden, dreigende verandering van zonnepool

Zonnevlammen nemen dramatisch toe. Ze wijzen op een op handen zijnde omkering van de zonnepool, dus we kunnen knetterende en krachtige mengsels van M- en X-klasse zonnevlammen blijven verwachten. De krachtige uitbarstingen zijn hier niet om verwoesting aan te richten, maar om te fungeren als kosmische vroedvrouwen, die een krachtige golf van ascensie-energie inluiden. Hun intense energieën kunnen fungeren als een kosmische snelkookpan, die fysieke ascensiesymptomen afdwingt wanneer ze niet losgelaten, verontrustende emoties opwekken, maar ook verborgen problemen versterkt en naar de oppervlakte brengt.  Deze krachtige energetische golven van licht bevatten kleine pakketjes hoge informatie. Wanneer deze het menselijk lichaam raken, kan dit behoorlijk oncomfortabel zijn, omdat de geïoniseerde deeltjes van nano-omvang het menselijk genoom binnendringen en het DNA hercoderen naar een veel hoger niveau! Om de effecten van dit intense licht te verlichten, is het aan te raden om je emotionele en mentale lichaam regelmatig te reinigen. Ook hier kun je jezelf ondersteunen met de >>LichtEnergie Massage en met onze >>innerlijke helende reizen.

Ascensie en genezingssymptomen

De huidige energiekwaliteit bevordert diepe cellulaire heling op zowel fysiek als emotioneel niveau. Er is een gevoel van openbreken en het onder ogen zien van het lijden binnenin. Vele lagen van negatieve energieën bedekken nog steeds onze fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen. Alles in ons roept om reiniging, zuivering en heling en kan zich manifesteren in de volgende ascensie- en helingssymptomen:

 

 • Duizeligheid
 • Evenwichtsproblemen
 • wazig zicht
 • extreme vermoeidheid
 •  rusteloze slaap
 • veranderde slaapgewoonten
 • verwarring
 • levendige en heldere dromen
 • prikkelbaarheid
 • verhoogde gevoeligheid voor geluiden, lawaai, licht en energie
 • afkeer van alles wat niet overeenkomt met je oriëntatie
 • onvermogen om te socialiseren
 • Gedachten die uit de hand lopen als je ze niet onder controle hebt
 • Gebrek aan concentratie
 • Emotionele ups en downs
 • desoriëntatie
 •  Plotselinge angsten of paniek
 • Desoriëntatie en het gevoel los te staan van de externe realiteit
 • Energieniveaus kunnen schommelen tussen motivatie en uitputting
 •  depressive
 • Angsten en gevoelens van machteloosheid, de behoefte om oude incarnaties los te laten
 • Roodheid in het gezicht
 •  verhoogde activiteit in de kruinchakra, wat kan leiden tot sensaties zoals tintelingen, drukhoofdpijn en migraine

 

 • Pijn in de onderrug
 • nekpijn
 • pijnlijke spieren
 • pijnlijke gewrichten
 • griepachtige gevoelens
 • warme en koude opvliegers
 • rillen
 • verhoogde hartslag, hartkloppingen
 • misselijkheid, druk op de maag
 • extreme ontgiftingsverschijnselen
 • toegenomen voedselallergieën
 • verlies van eetlust
 • dorst die niet gelest kan worden

 

 • Toegenomen intuïtie en verhoogd spiritueel bewustzijn,
 •  elektrische sensaties, vooral in het gebied van de kruin en het derde oog.
 • spirituele gaven en vermogens worden versterkt
 •  toegenomen telepathische en synostische vermogens

Het hoge energietempo emotioneel, mentaal en fysiek verwerken

Het is een goed idee om je voor te bereiden op deze krachtige zonsverduistering en de nieuwe energieën die deze met zich meebrengt. Vraag jezelf in momenten van stilte en meditatie af waar je aan vasthoudt en wat je niet langer dient. Of het nu oude verbindingen zijn, oude gehechtheden, tastbaar of ontastbaar, door je simpelweg bewust te worden van alles wat er is in je leven, in je energetische en spirituele velden, in je bewustzijn, en dit alles te beginnen evalueren met een groter en dieper emotioneel en kritisch oog.

Sta jezelf toe om alles los te laten en over te geven wat je geen vreugde brengt en wat niet met je resoneert vanuit een plaats van liefde.

Wanneer we ons openstellen om al deze krachtige energieën en upgrades die binnenstromen te ontvangen, moeten we geaard en gecentreerd zijn en blijven. Het is dus belangrijk om je te blijven verbinden met de aarde en tijd te nemen voor zelfzorg, het verhogen van je vibratie door spirituele praktijken en momenten van stilte of meditatie.

 

De natuur in gaan, bomen omhelzen, blootsvoets lopen en Moeder Aarde bewust waarnemen, licht voedsel, veel zuiver water, licht-energetische massages met de Drievuldige Vlam, retraite, retraite, retraite.

 

Beschermde en energiegevende ruimtes creëren

Op dit moment is het bijzonder belangrijk om onze omgeving, ons huis, onze werkplek etc. energetisch schoon en beschermd te houden om ruimtes te creëren om bij te tanken. De sets van de vier Calmings XL goud of helder zijn de grote zuiveraars van schadelijke trillingsenergieën, elektrosmog, een lage trillingsomgeving en andere stralingsvervuiling. >>> meer info

 

De volgende lichtkristallen kunnen je met lichamelijke gevoeligheden ondersteunen in het aanpassingsproces:

 • De 3FF , de grote transformator voor: Oerverwondingen, oerpijn, angsten, misbruik en voor subtiel rechtzetten van de wervelkolom.
 • De Flame, de eerste hulp bij: Chronische en acute pijn.
 • De Calming S voor: Verstopping, zwelling, innerlijke drukgevoelens, hoofddruk, migraine, opkomende boosheid en agressie naar jezelf en anderen
 • De Hope : Machteloosheid, innerlijke onrust, depressie, shock, groot verdriet en verslavingen

 

Voor het reinigen en zuiveren van onze aura lichamen (emotioneel, mentaal en spiritueel/causaal) en chakra’s

 •  Intensieve chakra reiniging met de kosmische chakra set, voor intensieve chakra reiniging en uitlijning
 • De 3FF om oude negativiteit, oerwonden en/of informatie van misbruik uit de auralichamen te transformeren.
 • Energiewater met de Faith reinigt ook in de subtiele sfeer.
 • Als gevoelens en emoties te sterk worden, let dan bewust op je ademhaling zodat deze diep je buik in gaat en voel elke centimeter van je voetzolen op de grond en de verbinding met de aarde. Ondersteun jezelf met de >>> GuardianL en de aardingsmeditatie

 

Energiesessies voor reiniging, aanpassing forceren en trillingsverhoging

 • Energiesessies in de kosmische healingcirkel van alle 27 energiewielen. Je kunt de healing cirkel in een cirkel leggen en erin zitten of liggen. Je kunt hem ‘s nachts om een stoel of om je bed leggen.
 • Lichtcirkel van de 12 lichten, je kunt hem ook in een cirkel leggen en erin gaan zitten of liggen. Je kunt het ‘s nachts rond een stoel of rond je bed leggen.
 • Of gebruik de nieuwe “Kosmos-Aarde” lichtcirkel en ga op een mystieke avontuurlijke reis naar binnen, naar buiten en “omhoog”. Een dans in de lichtgangen van heling en transformatie, een ontwaken in onze multidimensionale aspecten, in onze buitenzintuiglijke vermogens….

 

Vraagt je lichaamssysteem om een snelle en intensieve “energetische lichaamshygiëne”?

Gebruik dan speciaal hiervoor de Calmings XL in de clear of gold set. Plaats ze rond een stoel met de lange kant naar de stoel gericht. Ga 5 minuten op de stoel zitten en geniet ervan hoe alles wat gereinigd en geneutraliseerd moet worden gereinigd en geneutraliseerd wordt. Plaats dan de 4 kalmerende oefeningen met de diagonale kant naar de stoel gericht en geniet 5 minuten lang van hoe je lichaamssystemen worden opgeladen met nieuwe energie.

 

Webinars voor ondersteuning – alleen in het Duits

 

Innerlijke Helende Reis, transformeren van beperkende gewoontes uit dit en vorige levens, ze in heling brengen >> meer info – registratie

Innerlijke Helende Reis, transformeren van oude emotionele wonden uit dit en vorige levens, ze in heling brengen >> meer info – inschrijving

AuraClearing – Webinar >> meer info – inschrijving

Druk op/in de ogen >> meer info – inschrijving

 

Mogelijkheden en methoden in de toepassing van de LichtKristallen

 • Het reinigen van ons spirituele, emotionele, fysieke en mentale lichaam.
 • Wat kan ik doen aan ascensie/aanpassingsverschijnselen op genetisch, cellulair, skeletaal, atomair en moleculair niveau?
 • Wat kan ik doen om mijn paranormale vermogens, helderziendheid, buitenzintuiglijke communicatiekanalen, telepathie etc. meer en meer te activeren?
 • Hoe kan ik emotionele en fysieke pijn tegengaan?

>>> Leer meer op het volgende Ascensie Basisseminar – Niveau I -.

alleen in het Duits

In licht en liefde

Jutta

Nat. manager Ascension Duitsland en alternatief beoefenaar: holistische pijntherapie, mediale transformatie coach, trauma therapie, energetische familie / voorouder opstellingen werk, aura chirurgie volgens G. Klügel, licht-energie werk, ruimte en huis clearing

E-mail: j.pangratz@ascension.eu